قبولی تضمینی در کنکور گل های دانش کنکوریهای97 قبولی تضمینی موسسه گل های دانش

قبولی تضمینی در کنکور گل های دانش کنکوریهای97 قبولی تضمینی موسسه گل های دانش از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است. کلیه اطلاعات دارای منبع میباشد لذا با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک و با عنایت به اینکه وب سایت پرنسیا مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق مولفان در قانون فوق و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور بر عهده منبع اطلاعات نمایش داده شده مرتبط با عبارت قبولی تضمینی در کنکور گل های دانش کنکوریهای97 قبولی تضمینی موسسه گل های دانش میباشد.کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک

رشته فیزیک یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان  ، پیام نور ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته فیزیک می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به ارومیه ، ا هرا ، کبیر ، شهید بهشتی ، صنعتی شریف و بیرجند اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ار

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

رشته ژئوفیزیک و هواشناسی یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور و پردیس خودگردان و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته ژئوفیزیک و هواشناسی می کنند . از معروف ترین و برترین ها می توان به های ارومیه ، تهران ، صنعتی شاهرود ، خوارزمی و فردوسی اشاره کرد . البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارش

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشتهعلوم اجتماعی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به اصفهان ، شیراز ، علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، تهران و یزد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشن

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت جهانگردی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشددر رشته مدیریت جهانگردی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به تهران ، علامه طباطبایی ، سمنان و مازندران - بابلسر اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناس

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد آمار

رشته آمار یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است .  های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی ،  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته آمار می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به  های خوارزمی ،  تبریز ، تربیت مدرس ،  شهید بهشتی ،  تهران ،  محقق اردبیلی اشاره کرد. البته از سال 96 قب

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

رشته پژوهش علوم اجتماعی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پردیس ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به شهید بهشتی ، تهران ، تبریز ، بیرجند و فردوسی مشهد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد س

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی

رشته زبان شناسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان شناسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ا هرا ( س ) ،  اصفهان ، ایلام ، بیرجند ، سمنان ، شیراز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی د

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

رشته مدیریت اجرایی یکی از رشته های مجموعه انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی ،پردیس خودگردان ، پیام نور ، مجازی پیام نور ، غیرانتفاعی ، مجازی غیرانتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته مدیریت اجرایی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های شهید بهشتی ، تهران ، علامه طباطبایی ، کاشان و فردوسی اشاره

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ارومیه ، اصفهان ، اراک ، بیرجند ، تهران ، تربیت مدرس اشاره کرد. البت

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ارومیه ، اصفهان ، اراک ، بیرجند ، تهران ، تربیت مدرس اشاره کرد. البت

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ارومیه ، اصفهان ، اراک ، بیرجند ، تهران ، تربیت مدرس اشاره کرد. البت

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم سلولی

رشته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های اصفهان ، تربیت مدرس ، تهران ، خوارزمی ، شیراز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی

طرح 50 گام در 50 روز

با عرض سلام و احترام به همراهان همیشگی گروه مدرسین پایتخت در اینجا قصد دارم برای اولین بار طرح طرح 50 گام در50 روز را در فضای مجازی برای داوطلبان شهرستانی و انی که امکان حضور در کلاس ها را ندارند و مایلند از این طرح استفاده نمایند منتشر کنم. این طرح یک طرح کاملا تضمینی و تست شده هست که طی آن داوطلبان کنکور در هر سه گروه آزمایشی می توانند درصد ریاضیاتشان را در کنکور 50 درصد ارتقا بدهند. زمان شروع طرح از اول اسفند ماه خواهد بود که طی آن با رهنمودها

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95

رتبه مورد نیاز قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95.تکمیل ظرفیت کنکور سراسری یکی از فرصت هایی است که سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا با توجه به ظرفیت های باقی مانده در رشته و های مختلف که هر ساله اعلام میشود فرصت انتخاب رشته مجدد به داوطلبان داده شود.در این میان رتبه مورد نیاز برای قبولی در تکمیل ظرفیت موضوع مهمی است که داوطلبان باید به آن توجه کنند.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

برنامه ریزی کنکور 96

برنامه ریزی کنکور 96برنامه ریزی کنکور 96اگر برای برنامه ریزی کنکور 96 به کمک یک مشاور باتجربه و تاثیرگذار نیاز دارید با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید.شماره تماس 9099071647با سلام به تمامی داوطلبان و دانش آموزان کنکوری.امروز قصد دارم تا درباره نحوه برنامه ریزی و چگونگی یک شروع موفق برای قبولی در رشته و مورد علاقه تان در کنکور 96 صحبت کنم.اگر قصد شما شروع برای کنکور 96 هست و میخواهید بهترین برنامه ریزی برای کنکور 96 را داشته باشید گزینه ی مناسبی ر

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

رشته ایمنی صنعتی یکی از رشته های مجموعه فنی  ی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته ایمنی صنعتی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به سلامت ایمنی و محیط زیست علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که ک

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک

رشته فیزیک یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان  ، پیام نور ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته فیزیک می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به ارومیه ، ا هرا ، کبیر ، شهید بهشتی ، صنعتی شریف و بیرجند اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ار

ثبت نام کنکور سراسری 97

کنکور ، نام آزمونی است که برای سنجیدن دانسته ها و برای برگزیدن بهترین ها از میان تعداد زیادی دانش آموز هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود . با وجود این که سابقه برگزاری این ماراتن بزرگ به بیش از 40 سال می رسد اما هنوز هم خانواده هایی هستند که از روند ثبت نام کنکور سراسری 97 آگاهی های لازم را ندارند . متقاضیان بهتر است قبل از ثبت نام کنکور 97 از شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 باخبر شوند تا در روند ثبت نام دچار مشکل نشوند . با دانستن ن

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشتهعلوم اجتماعی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به اصفهان ، شیراز ، علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، تهران و یزد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشن

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت جهانگردی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشددر رشته مدیریت جهانگردی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به تهران ، علامه طباطبایی ، سمنان و مازندران - بابلسر اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناس

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد آمار

رشته آمار یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است .  های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی ،  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته آمار می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به  های خوارزمی ،  تبریز ، تربیت مدرس ،  شهید بهشتی ،  تهران ،  محقق اردبیلی اشاره کرد. البته از سال 96 قب

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

رشته پژوهش علوم اجتماعی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پردیس ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به شهید بهشتی ، تهران ، تبریز ، بیرجند و فردوسی مشهد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد س

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی

رشته زبان شناسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان شناسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ا هرا ( س ) ،  اصفهان ، ایلام ، بیرجند ، سمنان ، شیراز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی د

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد فیزیک

رشته فیزیک یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان  ، پیام نور ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته فیزیک می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به ارومیه ، ا هرا ، کبیر ، شهید بهشتی ، صنعتی شریف و بیرجند اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ار

ثبت نام کنکور سراسری 97

کنکور ، نام آزمونی است که برای سنجیدن دانسته ها و برای برگزیدن بهترین ها از میان تعداد زیادی دانش آموز هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود . با وجود این که سابقه برگزاری این ماراتن بزرگ به بیش از 40 سال می رسد اما هنوز هم خانواده هایی هستند که از روند ثبت نام کنکور سراسری 97 آگاهی های لازم را ندارند . متقاضیان بهتر است قبل از ثبت نام کنکور 97 از شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 باخبر شوند تا در روند ثبت نام دچار مشکل نشوند . با دانستن ن

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

رشته ایمنی صنعتی یکی از رشته های مجموعه فنی  ی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته ایمنی صنعتی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به سلامت ایمنی و محیط زیست علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که ک

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ارومیه ، اصفهان ، اراک ، بیرجند ، تهران ، تربیت مدرس اشاره کرد. البت

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشتهعلوم اجتماعی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به اصفهان ، شیراز ، علامه طباطبایی ، شهید بهشتی ، تهران و یزد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشن

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت جهانگردی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشددر رشته مدیریت جهانگردی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به تهران ، علامه طباطبایی ، سمنان و مازندران - بابلسر اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناس

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد آمار

رشته آمار یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است .  های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی ،  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته آمار می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به  های خوارزمی ،  تبریز ، تربیت مدرس ،  شهید بهشتی ،  تهران ،  محقق اردبیلی اشاره کرد. البته از سال 96 قب

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

رشته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های اصفهان ، تربیت مدرس ، تهران ، خوارزمی ، شیراز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

رشته پژوهش علوم اجتماعی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ،پردیس ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به شهید بهشتی ، تهران ، تبریز ، بیرجند و فردوسی مشهد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های  آزاد ی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد س

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی

رشته زبان شناسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان شناسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ا هرا ( س ) ،  اصفهان ، ایلام ، بیرجند ، سمنان ، شیراز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی د

رتبه مورد نیاز قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95

رتبه مورد نیاز قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95تکمیل ظرفیت کنکور سراسری یکی از فرصت هایی است که سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا با توجه به ظرفیت های باقی مانده در رشته و های مختلف که هر ساله اعلام میشود فرصت انتخاب رشته مجدد به داوطلبان داده شود.در این میان رتبه مورد نیاز برای قبولی در تکمیل ظرفیت موضوع مهمی است که داوطلبان باید به آن توجه کنند. حداقل درصد و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95آیا فرمول خاصی وجود دارد که ب

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های ارومیه ، اصفهان ، اراک ، بیرجند ، تهران ، تربیت مدرس اشاره کرد. البت

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی

رشته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی یکی از رشته های مجموعه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد است . های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و  آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی می کنند. از معروف ترین و برترین ها می توان به های اصفهان ، تربیت مدرس ، تهران ، خوارزمی ، شیراز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی

ثبت نام کنکور سراسری 97

کنکور ، نام آزمونی است که برای سنجیدن دانسته ها و برای برگزیدن بهترین ها از میان تعداد زیادی دانش آموز هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود . با وجود این که سابقه برگزاری این ماراتن بزرگ به بیش از 40 سال می رسد اما هنوز هم خانواده هایی هستند که از روند ثبت نام کنکور سراسری 97 آگاهی های لازم را ندارند . متقاضیان بهتر است قبل از ثبت نام کنکور 97 از شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 باخبر شوند تا در روند ثبت نام دچار مشکل نشوند . با دانستن ن

کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی گیلان 95 – 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل تی گیلان 95 – 96 کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی گیلان 95 – 96 برای ب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی گیلان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  رشته اتاق عمل از زیر مجموعه های گروه علوم پزشکی محسوب می شود که طرفداران خاص خودش را دارد.اگر شما هم خواستار تحصیل در رشته اتاق عمل هستید در این مقاله چن

گزارش برگزاری همایش بزرگ گلی در آبادان ویژه کنکوری های 97

همایش بزرگ گلی ویژه کنکوری های 97 در شهر ابادان برگزار شد،در این همایش که در دو سانس برگزار شد بیش از 500 دانش آموز دختر و پسر از مدارس مختلف متوسطه دوم شهر آبادان حضور یافتند و از صحبت ها و راهنمایی هایی برای موفقیت تضمینی در امتحان نهایی بهره بردند،شما دانش آموز عزیز میتوانید به زودی فایل صوتی این همایش را در همین سایت کنید

کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی تهران 95 – 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل تی تهران 95 – 96 کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی تهران 95 – 96 برای ب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل تی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 یکی از مواردی که می تواند تاثیر بسیاری در نحوه  انتخاب رشته تان داشته باشد  آگاهی از تراز و درصد قبولی رشته مورد علاقه خود می باشد.اگر شما هم قصد تحصیل در ر

زمان اعلام نتایج امتحان نهایی داد 95 + میانگین نمرات

زمان اعلام نتایج امتحان نهایی داد 95 + میانگین نمرات رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نتایج امتحانات نهایی دانش آموزان تا پایان داد 95 اعلام می شود گفت: وضعیت تصحیح برگه ها تاکنون حکایت از آن دارد که وضعیت قبولی نسبت به سال گذشته بهتر است. خبرگزاری میزان: عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که نتایج قطعی امتحانات نهایی داد ماه دانش آموزان چه زمانی اعلام می شود، اظهار کرد: هنوز تمام استانها

زمان اعلام نتایج امتحان نهایی داد 95 + میانگین نمرات

زمان اعلام نتایج امتحان نهایی داد 95 + میانگین نمرات رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نتایج امتحانات نهایی دانش آموزان تا پایان داد 95 اعلام می شود گفت: وضعیت تصحیح برگه ها تاکنون حکایت از آن دارد که وضعیت قبولی نسبت به سال گذشته بهتر است. خبرگزاری میزان: عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که نتایج قطعی امتحانات نهایی داد ماه دانش آموزان چه زمانی اعلام می شود، اظهار کرد: هنوز تمام استانها

انتخاب رشته آزاد 96

انتخاب رشته آزاد 96 – 97 انتخاب رشته آزاد 96 برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته آزاد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 جهت اطلاع بیشتر آن دسته از داوطلبانی که در شرف انتخاب رشته کنکور آزاد 96  هستند لازم است بگوییم که پس از ب رتبه قبولی در کنکور و مجاز شدن به انتخاب رشته، نحوه انتخاب رشته شما داوطلبان تایین کننده ورودتان به رشته و مورد  نظرتان خواهدد بود.بنابراین پس ا

انتخاب رشته آزاد 96

انتخاب رشته آزاد 96 – 97 انتخاب رشته آزاد 96 برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته آزاد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 جهت اطلاع بیشتر آن دسته از داوطلبانی که در شرف انتخاب رشته کنکور آزاد 96  هستند لازم است بگوییم که پس از ب رتبه قبولی در کنکور و مجاز شدن به انتخاب رشته، نحوه انتخاب رشته شما داوطلبان تایین کننده ورودتان به رشته و مورد  نظرتان خواهدد بود.بنابراین پس

انتخاب رشته آزاد 96

انتخاب رشته آزاد 96 – 97 انتخاب رشته آزاد 96 برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته آزاد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 جهت اطلاع بیشتر آن دسته از داوطلبانی که در شرف انتخاب رشته کنکور آزاد 96  هستند لازم است بگوییم که پس از ب رتبه قبولی در کنکور و مجاز شدن به انتخاب رشته، نحوه انتخاب رشته شما داوطلبان تایین کننده ورودتان به رشته و مورد  نظرتان خواهدد بود.بنابراین پس

چگونه از ایام نوروز برای آمادگی کنکور استفاده کنیم

دانش آموزانی که پشت کنکوری محسوب می شوند و یا هر فردی که قصد شرکت جدی در کنکور را دارد، می دانند که فرصت تعطیلی حدود 2 هفته ای سال نو بهترین زمان برای استراحت و رسیدگی عقب افتادگی های درسی در طول سال است. اما ما راهنمایی هایی داریم تا بدانید چطور باید با ذهنی آرام و عزمی راسخ در این دوران درس خواند تا در کنکور موفق شد. پس با این چگونه هم همراه شوید. ادامه مطلب

کتاب ریاضی هشتم , حل مسائل فعالیت ها , جزوه , نمونه سوال , خودآزمایی , پاسخ تمرین

کتاب ریاضی هشتم پاسخ تمرینات کتاب ریاضی هشتم نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب ریاضی هشتم لینک تصویر   سایت منتشر کننده :  | کتاب , نمونه سوال , جزوه , پاسخ تمرین نام کتاب : ریاضی پایه تحصیلی : پایه دوم دوره اول متوسطه (هشتم) تعداد صفحات پاسخ تمرین : 12 صفحه تعداد سری نمونه سوال : 9 سری تفکیک تی : پسران / دختران تاریخ انتشار این فایل : 1396 تعداد صفحات جزوه : 7 صفحه پاسخ تمرین : دارد پاسخ خودآزمایی : دارد   فایل های مربوط ب

فرآیند جمع آوری و نمایش محتوای مرتبط با عبارت قبولی تضمینی در کنکور گل های دانش کنکوریهای97 قبولی تضمینی موسسه گل های دانش به صورت هوشمند و خودکار و از منابع متعدد دریافت و نمایش داده میشوند. همچنین دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات مرتبط با قبولی تضمینی در کنکور گل های دانش کنکوریهای97 قبولی تضمینی موسسه گل های دانش توسط روبات جستجوگر هوشمند انجام میگیرد.